Usnesení č. 9/19/2022 Zastupitelstvo města schvaluje přijetí dotace od Středočeského kraje na poskytování sociální služby na rok 2022 pro Domov pro seniory pod Skalkou smlouva S-0386/SOC/2022 ve výši 2.469.800 Kč a následné navýšení dodatkem č. 1 ve výši 1.234.800 Kč na celkovou částku 3.704.600 Kč. Dalešická Davis Digrin Grygar Jirota PRO PRO — PRO PRO Kotoučová Kotouč Kožíšek Midkiff Nováková PRO — PRO — PRO Páterová Sáblík Slavíková Klímová Šretrová Trkan PRO PRO PRO — PRO PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0 Usnesení bylo přijato. 8. Schválení návratné finanční výpomoci pro Domov pro seniory Domov pro seniory Pod Skalkou požádal město o poskytnutí návratné finanční výpomoci na pokrytí přechodného období, než obdrží dotaci na poskytování sociální služby od Středočeského kraje (zatím byla podepsána smlouva na poskytování sociální služby na období 1-3/2022). Výše vypůjčené částky byla vypočítána pro pokrytí 2 měsíců mzdových nákladů, tj. 3.980.000 Kč – zahrnuto v RO č. 6/2022. Nebyly položeny žádné dotazy. Hlasovalo se o usnesení:

Hlasování: PRO 11 PROTI 0 ZDRŽELI SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 19_20.4.2022-ověřený_anonymizovaný
Zveřejněno dne: 29.04.22 08:09:52