Usnesení č. 9-66/2020 RM souhlasí se zněním a uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN), č. 20_SOBS01_4121665858, na adrese Komenského 420, 252 10 Mníšek pod Brdy, mezi Základní školou Mníšek pod Brdy a společností ČEZ Distribuce, a.s. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 66 z 24.8.2020 – anonymizováno na ÚD
Zveřejněno dne: 31.08.20 08:32:13