Usnesení č. 9-69/2020 RM doporučuje úplatný převod pozemků parc. č. 1858/1 o výměře 35 m2 a parc. č. 1858/13 o výměře 178 m2 od Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 do majetku Města Mníšek pod Brdy. RM postupuje věc k projednání do ZM. PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0 Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č. 69 konaného dne 21.9. 2020 – anonymizováno STAROSTKA

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení Rady města Mníšek pod Brdy Strana 2 (celkem 5) Usnesení z jednání Rady města Mníšku pod Brdy, č.

Zdroj: Usnesení RM č. 69 z 21.9.2020-anonymizováno-na ÚD
Zveřejněno dne: 29.09.20 10:32:41