Usnesení č. 9-69/2020: RM doporučuje úplatný převod pozemků p.č. 1858/1 o výměře 35 m2 a parc. č. 1858/13 o výměře 178 m2 od Státního pozemkového úřadu se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha 3 do majetku města Mníšek pod Brdy. RM postupuje věc k projednání do Zastupitelstva města.

Hlasování:
Výsledek hlasování: Usnesení bylo prijato.

Zdroj: Zápis ze ZM č. 12_záznam-ověřený-anonymizovaný
Zveřejněno dne: 09.10.20 12:41:35