Usnesení č. 9-75/2020 Rada města souhlasí s výběrem dodavatele projektové dokumentace na akci: Zateplení zdravotního střediska Komenského 886, Mníšek pod Brdy, společností ATELIER RENO, spol. s r.o. Rada města souhlasí se zněním a uzavřením smlouvy o dílo mezi Městem Mníšek pod Brdy a touto společností. PRO 3  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 3 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 75 z 9.11.2020_anonymizováno_na ÚD
Zveřejněno dne: 16.11.20 16:57:57