Usnesení č. 9-80/2020 RM souhlasí s návrhem na poskytnutí finančního příspěvku (neinvestičního) z rozpočtu města Mníšek pod Brdy na podporu volnočasových nesportovních aktivit v roce 2021 a předává ho ke schválení Zastupitelstvu města Mníšek pod Brdy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 80 ze 7.12.2020
Zveřejněno dne: 14.12.20 12:42:07