Usnesení č. 9-86/2021 RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy evidovanou pod číslem 222/4 na dodávku tepla a teplé vody mezi městem Mníšek pod Brdy, se sídlem Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy a společností Energie AG Kolín a.s. se sídlem Legerova 21, 280 02 Kolín pro odběrné místo Mníšek pod Brdy, Zdravotní středisko Komenského 886 od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou. RM souhlasí se zněním a uzavřením Kupní smlouvy evidovanou pod číslem 222/5 na dodávku tepla a teplé vody mezi městem Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, Mníšek pod Brdy a společností Energie AG Kolín a.s. Legerova 21, 280 02 Kolín pro odběrné místo bytový dům, Rudé armády č.p. 555 od 1. 1. 2021 na dobu neurčitou. RM pověřuje starostku podpisem kupních smluv. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 86_8.2.2021
Zveřejněno dne: 16.02.21 11:39:55