Usnesení č. 9-88/2021 RM souhlasí s projektovou dokumentací ve stupni DUSP a s vydáním stanoviska k akci “Okružní křižovatka II/116 a III/11626 Mníšek pod Brdy” za podmínek: – finálního ozelenění trvalkovým záhonem anebo výsadbou nízkých keříků, – zajištění odvodnění pod dálničním mostem proti výskytu kaluží, – uložení rezervní chráničky pod silnici. PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 88_22.2.2021
Zveřejněno dne: 01.03.21 17:16:04