Usnesení č. 9-89/2021 RM souhlasí s pronájmem nebytových prostor – budovy SPOCEN v Rymani č.p. 1108 jako zázemí pro příměstský tábor pořádaný v červenci a v srpnu 2021. Jedná se celkem o 2 až 4 týdny dle situace. Cena pronájmu je stanovena dohodou na 2 000 Kč/týden. RM pověřuje OSMI vypsáním záměru pronájmu nebytových prostor na ÚD. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 89_8.3.2021
Zveřejněno dne: 15.03.21 18:04:55