Usnesení č. 9-91/2021 RM souhlasí s návrhem Plánovací smlouvy mezi smluvními stranami Městem Mníšek pod Brdy a žadatelem Casa D´Angolo s.r.o. zastoupená jednatelem Bc. Pavlem Humlem za předpokladu dodržení a respektování podmínek 1.SčV. RM postupuje návrh PS k projednání na ZM. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 91_22.3.2021
Zveřejněno dne: 26.03.21 13:53:59