Usnesení č. 9-94/2021 RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na provedení kompletního výběrového řízení se společností EDOLO, s.r.o. včetně jejího zmocnění k provedení kompletního výběrového řízení v rámci dotačního projektu “Nákup elektromobilu kategorie N1” a pověřuje starostku podpisem smlouvy. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 94_19.4.2021
Zveřejněno dne: 23.04.21 07:20:20