Usnesení č. 9-96/2021 RM bere na vědomí reakci občanů na plánovanou zástavbu v lokalitě Z62 v Rymani a postupuje žádost “O zastavení postupu rady města při schvalovacím řízení o připojení lokality Rymaně Z62 na dopravní a technickou infrastrukturu” zastupitelstvu města k projednání. PRO 5  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 5 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 96_3.5.2021
Zveřejněno dne: 07.05.21 10:11:27