Usnesení č. 9-98/2021 RM souhlasí se zařazením akce “Dokončení obnovy komunikace Pod Lesem” do Akčního plánu na rok 2022. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 98_17.5.2021
Zveřejněno dne: 24.05.21 13:31:40