Usnesení č. 9-99/2021 RM bere na vědomí zápis z místního šetření na pozemku č. parc. 1777/10 ve vlastnictví Města Mníšek pod Brdy ze dne 20. 5. 2021. RM pověřuje OSMI dohledem nad splněním nápravných opatření. PRO 4  PROTI 0 ZDRŽEL SE 0

Hlasování: PRO 4 PROTI 0 ZDRŽEL SE 0
Výsledek hlasování: Usnesení bylo přijato.

Zdroj: Usnesení RM č. 99_31.5.2021
Zveřejněno dne: 07.06.21 08:24:25